Klik hier voor meer informatie

Het mooiste gebouw van de afgelopen 20 jaar

Klik hier voor meer informatie

Winnaar Ideeënprijsvraag

Klik hier en bekijk de film!

Film: Made in Den Bosch

Bosch Architectuur Initiatief

Het Bosch Architectuur Initiatief is het architectuurcollectief van Den Bosch: een onafhankelijke non-profitorganisatie voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. Vanuit dit platform worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd en wordt het uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën op het gebied van architectuur gefaciliteerd. Het BAI draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst.